درباره ما

امروزه تغذیه سالم و استفاده از میوه ها و مواد غذای اورگانیک از دغدغه های بسیاری از مردم در تمام نقاط دنیاست. مردم ایران هم از این موضوع مستثنا نیستند. اگرچه تا حدود بسیار زیادی تهیه محصولات کاملا اورگانیک باتوجه به شرایط و نحوه ی مدیریت و مشکلاتی از این دست در ایران سخت و تا حدی ناممکن است لیکن هستند کسانیکه هنوز تمام تلاش خود را میکنند تا محصولات تولیدی شان سلامت محور و نزدیک به اورگانیک باشد. عدم استفاده از سموم و افتکش های صنعتی،استفاده از بذرهای دستکاری نشده و..اگرچه سخت ولی امکانپذیر است که برخی کشاورزان و تولیدکنندگان به آن روی اورده اند. استقبال از این محصولات با قیمت تمام شده بالاتر و طبیعتا فروش سخت تر باعث نمیشود سلامتی افراد جامعه را فدای سود خویش کنند.

محلینو محلی نو با ایده ارتباط مستقیم کشاورز و تولید کننده های خانگی، و کارگاهی با مصرف کنندگانی است که به سلامت خود اهمیت می دهند. ما وظیفه ی خود میدانیم جستجو کنیم محصولاتی را گزینش و معرفی کنیم که از نظر استانداردهایی که در نظر داریم کاملا سلامت محور و طبیعی باشد. همینطور تولیدکنندگان و کشاورزان آنرا در دسترس شما برای شناخت و ارتباط قراردهیم.. محلینو مصمم است از روز نخست تشکیل گروه که حدود فروردین سال 96 بوده است اهمیت به محیط زیست را یکی از اهداف اصلی خود قراردهد.ما معتقدیم انتفاع مالی و کسب سود در یک صورت شیرین و پایدار است و آن وقتی است که مصرف کنندگان ودوستان محلینو بصورت واقعی از نتایج انتخاب محصولات سلامت محور در زندگی خود بهره مند شوند. ما با شعار "محلینو دوستدار زندگی"همواره در تحقق این شعار برای تمام مردم با درنظر گرفتن اصول زیست محیطی تلاش خواهیم کرد.دست شما را برای همراهی این اهداف ارزشی میفشاریم.

هسته ی مرکزی و اجرایی این گروه متشکل از دانشجویان و اساتید و گروه نرم افزاری ایده پرداز طلوع در سال 1396 پایه گذاری شد.

جهت آشنایی و همکاری به ما بپیوندید.

سپاسگزاریم