مقالات فروشگاه

همه باهم به سوی زمین پاک

سلام به همه محلی نو های عزیز
حالتون چطوره؟
امروز روز جهانی " زمین پاک" یا "Earth DAY" است، که هر ساله در 22 آوریل مصادف با 2 اردیبهشت در تمام دنیا برگزار و به همه مردم روی زمین یادآوری می شود که نباید سیاره خود " زمین" را فراموش کنند، و در حفظ آن کوشا باشند.

اینکه به او گفته می شود گاز های گلخانه ای، حیات آینده بشر به خطر می اندازد و باعث محیط زیست او را آلوده می کند، ولی او کماکان به سود کوتاه مدت و زندگی چند روزه اش توجه دارد؛ فقط هم خاص ما نیست، همه کشور ها درگیرش هستند؛ چرا که بیشترین آسیب را دارند به محیط زیست می زنند همین که زندگی ما راه بیفتد، سود ما تأمین شود و... برایمان کافی خواهد بود و به باقی ماجرا کاری نداریم.
اما همین باقی ماجرا، آینده ما و فرزندان ما را به خطر می اندازد، همان فرزندانی که حاضریم برایشان از خود گذشتگی کنیم.

پس چرا نباید به فکر محیط زیست خود باشیم؟
لطفا نگویید از یک نفر مگر چه کاری بر می آید و با یک گل بهار نمی شود و... اینها توجیهاتی بیشتر نیست، که هر کدام از ما باید از این توجیهات دوری کنیم.

در این حوزه، هر کس باید خودش را مهم ترین و تأثیر گذارترین حامی محیط زیست بداند، با همین نگاه است که یک کار بسیار کوچک در حد توانایی خود می توانیم آن را تبدیل کار بسیار تاثیر گذار برای خود و آیندگان خود به جا بگذاریم و این فرهنگسازی سهیم باشیم.

بیاییم با زمین مهربان تر باشیم، محلی نو دوستدار زندگی