مقالات فروشگاه

مستند هندوانه سُنبک از شبکه یک پخش شد+فیلم

مستند هندوانه سُنبک در تاریخ دهم خرداد ماه از برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما پخش شد.

لازم به ذکر است که هندوانه سُنبک به صورت دیم در منطقه کویری سُنبک واقع در همجواری کویر مرنجاب و کویر ویگل در شهرستان آران وبیدگل اوایل فروردین کاشت و در تیرماه برداشت می شود.

تولید هندوانه آن هم با آب شیرین در کویر از شگفتی های سُنبک آران و بیدگل می باشد.