مقالات فروشگاه

گزارش شبکه خبر از روز های گلابگیری در کاشان

این روز ها که فصل برداشت گل محمدی و ایام گلابگیری و عرقیات به صورت های سنتی و صنعتی در کاشان می باشد. خبرنگار شبکه خبر گزارشی پیرامون این موضوع ترتیب داده است:

کاشان با داشتن 2 اقلیم متفاوت کویری و کوهستانی، منطقه مساعدی برای تولید گلاب و عرقیجات می باشد.

سالانه بیش از 10 میلیون دلار گلاب و عرقیجات گیاهی از شهرستان کاشان صادر می شود.