مقالات فروشگاه

کاشت بیش از 200‌نهال با کمک هم

از ابتدای تشکیل فروشگاه اینترنتی محلینو تعهد کردیم به ازای هر عضو و هرتولید کننده وکشاورز یکنهال غرس کنیم.
طی این هفته با کمک شما همراهان عزیز از مرز کاشت 200 نهال گذشتم
دوستان عزیزی که این هفته نهال دریافت و غرس کردند 6 ماه بعد عکس نهالشون رو ارسال کنند و به پاس همراهیشون، محصول روز محلینو رو رایگان دریافت کنند