مقالات فروشگاه

سیب دوای دردها

به کودکی که از چاقی رنج میبرد خود سیب و به کودک لاغر آب سیب بدید
به کودکی که اسهال دارد سیب رنده شده تغییر رنگ داده بدید و برای رفع یبوست سیب پخته شده با پوست بدهید


محلینو، دوستدار خانواده