17

مصطفی خادم جعفر آبادی ( کد:5730)

بوشهر

محلی نو ( کد:5637)

کاشان

عابدی ( کد:28)

جیرفت

38

از تولیدکنندگان باسابقه در حوزه کشاورزی، شهرستان جیرفت واقع در استان کرمان هستم. عمده فعالیت های بنده در کشاورزی به میوه و مخصوصا پرتقال جنوب برمی گردد. پرتقال های این منطقه به لحاظ کیفیت از بهترین و بالترین سطح برخوردار می باشد. والسلام.عابدی

حیات الغیب ( کد:27)

الشتر

رضا محمد زاده برزکی ( کد:26)

برزک

محسن کشاورزی ممسنی ( کد:25)

شیراز

بهرامی ( کد:24)

درود

علی اکبر بوداغی ( کد:22)

ساری

17
MaHaliNo

لطفا منتظر بمانید ...